Langtidsbivirkninger av antiepileptika

I dette prosjektet ønsker vi å studere langtidsbivirkninger av to medikamenter som er brukt i behandling av epileptiske anfall: levetiracetam og lamotrigin. Epilepsimedisiner brukes av svært mange mennesker i mange år. Tidlig opptredende bivirkninger er godt kjent, mens oppmerksomheten rundt og kunnskapen om langtidsbivirkninger av epilepsimedisiner har vært liten. Slike bivirkninger kommer ofte snikende over mange år. Pasienten selv registrerer derfor ikke så lett disse problemene i startfasen, selv om nettopp slike bivirkninger kan få betydelige konsekvenser for helse og livskvalitet over tid. Det dreier seg blant annet om endringer i hormonbalansen, i beinhelse med utvikling av benskjørhet, og i forandringer i immunsystemet. Det er svært viktig å være klar over disse bivirkninger også for legene som behandler pasientene. Dette for å kunne velge best mulig medisin for den enkelte pasient og for å kunne endre medikamentelt regime hvis bivirkninger oppstår.

Om studien

Hensikten med studiet er å avdekke ukjente bivirkninger av antiepileptika. Vi fokuserer på immunologiske effekter da dette tema har vært mye diskutert internasjonalt siste årene. Vitenskapelig tittel

Langtidsbivirkninger av antiepileptika

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Vi søker deltakere i aldersgruppen 18 til 55 år, vesentlig friske som er motivert til å stille opp til kontroller. Gravide, pasienter med kjent benskjørhet, revmatologiske sykdommer eller personer som bruker medisiner som påvirker immunsystemet kan ikke inkluderes.

Merk: Vi har avsluttet inklusjonsperiode. Fremover fokuserer vi på oppfølging av deltakere. Deltakere ble inkludert fra Sykehuset Østfold Kalnes og Oslo-området ved Rikshospitalet (Oslo universitetssykehus)

Til prosjektet inkluderer vi pasienter med ny diagnostisert epilepsi som ikke har begynt med antiepileptika eller har nettopp (inntil 4 uker) startet med lamotrigin eller levetiracetam. Relevant sentral informasjon: https://www.epilepsi.no/aktuelt/forsker-pa-lang/

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å inkludere voksne kvinner og menn med nydiagnostisert epilepsi og som har startet på et av medikamentene: lamotrigin eller levetiracetam. Alle typer epilepsi kan inkluderes. I tillegg vil vi ha en kontrollgruppe bestående av 30 kvinner og 30 menn uten epilepsi, som ikke bruker medikamenter. Deltakere skal følges i 2 år med halvårlige polikliniske kontroller med blodprøver og standardisert intervjuskjema. Det skal også tas beintetthetmåling før oppstart av behandling, og etter to år.


Kontaktinformasjon

Monika Mocohol, overlege nevrologisk avdeling i Sykehuset Østfold. Tlf. 6986 0000, e-post: monmoc@so-hf.no

Sigrid Svalheim, avdelingssjef og overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet OUS. Tlf. 2307 0000, e-post: ssvalheim@ous-hf.noSamarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus