Checkware, digitale pasientskjema

Innlogging med elektronisk ID

Logg inn via ID-Porten med elektronisk ID med BankID, BankID mobil, Buypass eller Buypass mobil. Se innlogging nedenfor.​

Det er kun pasienter som ikke har elektronisk ID og som har avtalt dette med den avdelingen du får behandling hos, som kan få tilsendt engangskode på SMS.
Alle andre brukere må logge seg inn med elektronisk ID via ID-porten.​ Ungdom som ikke har elektronisk ID, kan få tilsendt engangskode på SMS.


Innlo​​gging Checkware ​ ​

 

Akutte situasjoner

​Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

​Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Ta kontakt med personal på seksjon hvis du er døgninnlagt.  

​​Digitale pasientskjema

De digitale pasientskjemaene gjelder i første omgang utvalgte pasientgrupper.

Digital egenrapportering skal gjøre det enklere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling.

​​​Om digital egenrapportering

Utfyllingen av skjema gjøres på en sikker nettside, og informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Når sykehuset vil at du skal fylle ut kartlegginger mottar du en SMS med innloggingslenke til digitale skjemaer. 

Det varierer hvor lang tid det tar før din behandler går gjennom svarene du har sendt. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med din behandler om skjemaet, men du kan snakke med vedkommende om svarene i neste konsultasjon.​​​​​

Når du har mottatt innloggingsinformasjon og logget inn kan du starte utfyllingen av det skjemaet som du kommer inn i.

Dine svar blir lagret etter hvert som du fyller ut skjemaet. Må du avbryte utfyllingen kan du på et senere tidspunkt fortsette der du slapp.

Når du er ferdig med besvarelsen trykker du «levér».

Skal du svare på flere skjema, blir neste skjema åpnet automatisk etter hvert som du leverer utfylt skjema.

Du får tilbakemelding på utfylte kartlegginger av din behandler.

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved.

Digital egenrapportering tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten.

Se også informasjon om personvern for Sykehuset Østfold


Sist oppdatert 09.04.2024