Styringsdata samhandling

​Helse Sør-Øst har utviklet en løsning som gir alle brukere mulighet til å følge bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune eller bydel. Her kan du sammenligne egen kommune med andre.

Helse Sør-Øst eier og utvikler løsningen og er også ansvarlig for oppdatering av dataene. Løsningen vil være under videreutvikling fremover, og ny funksjonalitet vil implementeres fortløpende. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Kommunedata, og viser data fire til fem år tilbake i tid. Vi anbefaler at du setter deg inn i brukerveiledningen før du tar i bruk​ løsningen.

Rapport - Min kommune somatikk (powerbi.com)
Sist oppdatert 03.05.2023