Samhandlingsforum

Samhandlingsforumet en del av samarbeidsavtalen mellom sykehuset Østfold og kommunene i sykehusets opptaksområde 

Samhandlingsforum har som formål å skape en arena for drøfting av ulike tema som omhandler samhandling, fag- og tjenesteutvikling, undervisning og veiledning. Forumet avholdes årlig og målgruppe er fagpersonell og ledere. Partene har selv et ansvar for å melde inn temaer. Arbeidet med planlegging og gjennomføring ledes av Samarbeidsutvalgets sekretariat. Programkomiteen 2023 består av Faglig samarbeidsutvalg.

Samhandlingsforum 2023 ble gjennomført 12. april på Inspiria science senter, Sarpsborg 

Presentasjoner fra dagen kan ikke publiseres, men sendes til de som ønsker ved å sende en forespørsel til samhandling@so-hf.no​

​Mer informasjon om program og påmelding finnes i Kompetansebroen Østfold ​Sist oppdatert 12.04.2023