Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten
skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere

Samhandlingsavdelingen er ansvarlig for koordinerende enhet i Sykehuset Østfold.

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Østfold og Helse Sør-Øst. Pasienter, ansatte i kommuner og ved Sykehuset Østfold.

Du kan få oversikt over tilbud og tjenester i Østfolds kommuner, i Sykehuset Østfold og i Helse Sør-Øst. Du kan også få kontaktinformasjon for de aktuelle tilbudene du etterspør.

Samhandlingsavdelingen samhandling@so-hf.no​

I 2001 kom forskrift om habilitering og rehabilitering, som skulle være førende i arbeidet knyttet til habilitering og rehabilitering både i spesialist- og primærhelsetjenesten.

§ 13 Organisering: Det skal finnes en koordinerende enhet i spesialisthelsetjenesten som skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstiltak i helseregionen. Enheten skal også ha oversikt over og nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunehelsetjenesten.​

Enheten er et knutepunkt for samarbeid mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten innen habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen. Vi har knyttet kontakt med Koordinerende enhet i hver av de 13 kommunene som utgjør sykehusets opptaksområde, samt enheter i SØ med tilbud til rehabiliteringspasienter. Koordinerende enhet er altså et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere, et sted å henvende seg til.​


 • Generell oversikt over avdelinger og rehabiliteringsarbeid i sykehuset

 • Generell oversikt over rehabiliteringstilbud i helseregionen

 • Generell oversikt over rehabiliteringstjenesten i kommunene

 • Er fast kontaktpunkt for informasjon og samhandling med kommunene

 • Har en nettverksdriverfunksjon på tvers av kommunegrenser - rehabiliteringsnettverk

 • Nødvendig kontakt med rehabiliteringstjenesten i kommunene

 • Kontakt med regional koordinerende enhet

 • Har systemansvar for individuell plan i helseforetaket (rutiner, opplæring)
 • Har en pådriverrolle knyttet til kompetanseheving på feltet

 • Har en veilederrolle internt og ut mot kommunene​​

 • Bidrar til brukermedvirkning på systemnivå

Informasjonsfilm​​

Sist oppdatert 05.07.2023