Henvisning og sjekkliste ved henvisning til avdeling for bildediagnostikk


Informasjon til ekstern henviserInformasjon om ventetider til radiologiske undersøkelser 

Henvisninger kan sendes til Sykehuset Østfold via IHR-løsningen. For virksomheter som ikke har IHR koblet mot Sykehuset Østfold må benytte papirskjema.

Lenke til papirhenvisning (for legekontorer/henvisere uten IHR)

Skjemaet skal adresseres til:

Avdeling for bildediagnostikk
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum


Om henvisning til MR: 

For å kunne henvise til MR må det være gjort en avtale med en spesialistpoliklinikk om dette som en del av utredning/oppfølging. Dette må tydelig fremkomme av henvisningen.   


 • ​Gi tydelig informasjon i henvisningen om pasienten henvises til akutt eller timebestilt undersøkelse.
 • Papirkopi av elektronisk henvisning må sendes med øyeblikkelig hjelp- pasienter
 • ​​Les mer om henvisning til øyeblikkelig hjelp-undersøkelser
 • Tidsriktige prøvesvar (< 3 mnd.)av Kreatinin og eGFR fylles ut ved undersøkelser hvor bruk av intravenøse kontrastmidler kan påregnes
 • Gi relevante kliniske opplysninger med presis og kortfattet problemstilling
 • Fyll ut henvisningens sjekkliste i IHR
 • Hvis behov for tolketjeneste, presiser hvilket språk
 • Oppdater telefonnumre til pasient og eventuelt pårørende
 • Informer om
  • videre forløp for pasienten etter utført undersøkelse, også dersom patologi ikke påvises
  • behov for ledsager for pasienter som ikke kan ivareta egne behov før og etter utført undersøkelse
  • behov for ambulanse - båretransport til og fra sykehuset

 

Sist oppdatert 13.01.2023