Temameldinger

En temamelding beskriver hvordan sykehuset jobber systematisk for å forbedre seg innenfor aktuelt tema. Temameldingene vil inneholde anonymiserte hendelser, beskrivelse av tiltak og statistikk.

Sist oppdatert 12.10.2022