Elektronisk kvalitetshåndbok - EK

Sykehuset Østfold bruker Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) som dokumentstyringssystem. Sykehusets styrende dokumentasjon utarbeides, vurderes og godkjennes i dokumentstyringssystemet, og oppdateres med sporbarhet og historikk. Styringsdokument er dokument som stiller formelle krav til organisasjonen og gir grunnlag for planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter.

En stor bygning med parkeringsplass
Kalnes

Sykehuset Østfold har eksterne samarbeidsparter ved andre helseforetak, kommunehelsetjenesten og høgskoler. Dokumenter i EK er tilgjengelig for egne medarbeidere, samarbeidende parter og andre interessenter.

I denne internettutgaven publiseres og deles et utvalg av dokumenter. Dokumentene er først og fremst skrevet for bruk av egne medarbeidere, og form og innhold kan bære preg av dette.

Sykehuset Østfold tar ikke ansvar for bruk av innholdet utenfor eget sykehus. Det innebærer at Sykehuset Østfold ikke påtar seg ansvar for eventuelle skader og tap av noen art som kan ha sammenheng med bruk av innhold eller lenker i dokumentene.

Elektronisk kvalitetshåndbok (EK) 

Har du en tilbakemelding på elektronisk kvalitetshånbok internettutgave?

Send e-post til: EK-hjelp@so-hf.no

Daglig ansvarlig for elektronisk kvalitetshåndbok:

Anne-Brit Støle, kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Christin Mathiesen, kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen

Sist oppdatert 01.11.2023