Utredning av kreft etter venøs blodpropp

Siden venøs blodpropp i noen tilfeller kan være første tegn på kreft, blir alle med venøs blodpropp uten kjent årsak anbefalt en enkel utredning for å utelukke kreft. Vi ønsker å se på andel av pasienter i TROLL som får påvist kreft de første tre månedene etter blodproppdiagnosen. I tillegg ønsker vi å se på hvilke type blodprøver og røntgenundersøkelser som er gjort i denne utredningen. Slik kan vi evaluere disse undersøkelsene og se om de har vært nyttige eller overflødige.

Sist oppdatert 08.05.2024