Predikere blødning hos pasienter med venøs blodpropp og kreft

Vi har sammen med universitetet i Beograd, Serbia, utviklet en maskinlæringsmodell med data fra TROLL for å predikere blødning hos pasienter med venøs blodpropp og kreft som får blodfortynnende behandling.

Følgende artikkel ble publisert i 2024

Developing a machine learning model for bleeding prediction in patients with cancer-associated thrombosis receiving anticoagulation therapy - PubMed (nih.gov)

Sist oppdatert 08.05.2024