Blodfortynnende behandling og blødning hos pasienter med venøs blodpropp og kreft

Vi har analysert data på pasienter med venøs blodpropp og kreft i TROLL registeret. Vi har sett på type blodfortynnende behandling de har fått og forekomst av blødning.

I 2024 ble følgende artikkel publisert:

Real-world Data on Treatment Patterns and Bleeding in Cancer-associated Thrombosis: Data from the TROLL Registry - PubMed (nih.gov)

Sist oppdatert 08.05.2024