Antibiotika for øvre luftveisinfeksjon før påvist blodpropp i lungene

Det gjøres en analyse på de pasientene som har fått antibiotika av fastlegen sin eller legevakt med mistanke om øvre luftveisinfeksjon de siste fire ukene før de har fått påvist blodpropp i lungene. Vi skal sammenligne de som har fått antibiotika mot de som ikke har fått antibiotika og se om det er noe forskjell blant annet i lengde på innleggelse og alvorligheten på blodproppen. I tillegg vil se om det noen forskjell på gruppene med tanke på 30-dagers dødelighet.

Sist oppdatert 08.05.2024