Våre kurs

Fagbiblioteket tilbyr veiledning/undervisning i følgende emner:

  • Bruk av EndNote
  • Søk etter litteratur via søkemotorer (oria.no, Google Scholar) og databaser (ClinicalKey, PubMed, Medline, Embase, etc.)

Hvis du har behov for veiledning innenfor ett eller flere av disse emnene, ta kontakt med oss! Vi er tilgjengelig på e-post (fagbiblioteket@so-hf.no) og telefon (69 86 32 10/69 86 32 26).

Sist oppdatert 13.01.2023