Databaser

Når du leter etter svar på kliniske spørsmål, er det lurt å starte med oppsummert kunnskap. Våre databaser er listet ut slik at oppsummert kunnskap kommer først.

UpToDate er et kunnskapsbasert oppslagsverk som gir raske svar på spørsmål om diagnose og behandling. Laget av leger for leger, men er også nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell.

Clinical Evidence er et kunnskapsbasert oppslagsverk som oppsummerer den beste tilgjengelige forskningen om effekt og bivirkning av behandling for mer enn 240 diagnoser. Informasjonen er basert på systematiske oversikter og primærstudier. Er integrert i Best Practice.

Cochrane Library inneholder systematiske oversikter, medisinske metodevurderinger og enkeltstudier. Dekker hovedsakelig effekt av tiltak, men også diagnostikk og etiologi.

Epistemonikos er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter relevante systematiske oversikter og oversikter over oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade og etiologi.

The Campbell Library inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging.

McMaster PLUS pyramidesøk er et samsøk i en rekke kilder: UpToDate, Best Practice, DARE, ACP Journal Club, McMaster PLUS og PubMed. Utviklet av McMaster University i samarbeid med Helsebiblioteket. Gratis i Norge (betalt av Helsebiblioteket). NB! Anbefales for raske oppslag. For mer dyptgående søk, bruk de enkelte basene.

Oncolex er et oppslagsverk for alltid oppdaterte rutiner, prosedyrer og nasjonale registre innen diagnostikk og behandling av kreft.

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer omhandler kunnskapsbaserte fagprosedyrer utviklet i norske helseforetak.

Helsebibliotekets retningslinjedatabase gir en oversikt over kliniske retningslinjer, veiledere og anbefalinger. Her finner du norske retningslinjer og lenker til internasjonale baser for retningslinjer.

Guidelines International Network (G-I-N) inneholder over 6000 retningslinjer fra en lang rekke land.

National Guideline Clearinghouse er en amerikansk database med engelskspråklige retningslinjer.

Medline er en database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Har referanser til tidsskrifter fra 1946 fram til i dag. Tilgang via Helsebiblioteket.

PubMed er gratisversjonen av Medline.

Embase har referanser til artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land – spesielt fra Vest-Europa. Dekker bl.a. farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. Arkivet strekker seg fra 1974 fram til i dag.

ClinicalKey er en database fra Elsevier som inneholder ca. 1000 e-bøker og 600 e-tidsskrifter i tillegg til retningslinjer og multimedia. Søkegrensesnittet er enkelt slik at du raskt og effektivt skal finne relevante svar på dine kliniske spørsmål. Tilgang i SØs nettverk, og tilgang hjemmefra er også mulig for ansatte ved SØ.

CINAHL er en referansedatabase som dekker tidsskrifter innen sykepleie og helsefag. Internasjonal, men med spesielt god dekning av amerikanske tidsskrifter. Tilgang via SØ eller Helsebiblioteket (logg på via Helsebiblioteket utenfor SØs nettverk).

SveMed+ er en bibliografisk database som inneholder referanser til artikler fra skandinaviske tidsskrifter innen bl.a. sykepleie, medisin og odontologi. Gratis.

MeSH på norsk og engelsk

Nettkurs i kunnskapsbasert praksis

Psychiatry online tilbyr psykiatriressurser fra the American Psychiatric Association, som inkluderer DSM-5®, tidsskrifter, e-bøker, retningslinjer, nyheter, pasientinformasjon m.m. Tilgang via SØs nettverk.

PsycINFO (Ovid) inneholder referanser til tidsskriftartikler, avhandlinger, bøker og bokkapitler innenfor psykiatri og psykologi. Tilgang via SØ eller Helsebiblioteket (logg på via Helsebiblioteket utenfor SØs nettverk).

PsycArticles er en database fra American Psychologist Association med fulltekstutgaver av en rekke sentrale psykologitidsskrifter. Tilgjengelig via Helsebiblioteket.

PubPsych inneholder artikkelreferanser innen psykologi fra flere ulike databaser: PubMed, ERIC, PASCAL, PSYNDEX, PsychOpen, ISOC-Psicologia, NARCIS og Norart. Gratis.

Skåringsverktøy – lenker til norskspråklige skåringsverktøy, samlet av Helsebiblioteket

AMED (Ovid) (Allied and Complimentary Medicine) inneholder referanser til tidsskriftartikler innenfor fysio- og ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin. Tilgang via SØ eller Helsebiblioteket (logg på via Helsebiblioteket utenfor SØs nettverk).

PEDro (The Physiotherapy Evidence Database) inneholder referanser til systematiske oversikter, retningslinjer og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen fysioterapi. Gratis.

OTseeker inneholder referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte studier (RCT) innen ergoterapi. Gratis.

Maternity and Infant Care (Ovid) har over 225 000 referanser til artikler fra over 400 internasjonale engelskspråklige tidsskrifter, bøker, retningslinjer og grå litteratur som omhandler bl.a. jordmorprofesjonen, graviditet, fødsel, postnatal pleie. Dekker perioden fra midten av 1980-åra og fram til i dag. Tilgang via SØs nettverk.

Micromedex er en omfattende legemiddelinformasjonsdatabase. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

BNF for Children inneholder oppdatert informasjon om bruk av legemidler til pasienter i aldersgruppen 0–18 år. Nasjonalt abonnement via Helsebiblioteket.

interaksjoner.no er en norsk database med legemiddelinteraksjoner.
Se også Helsebibliotekets emnebibliotek for legemidler.

ERIC (Education Resources Information Center) inneholder referanser til litteratur innen pedagogikk og andre utdanningsrelevante emner. Gratis.

Norart har referanser til artikler fra ca. 460 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Arkivet går tilbake til 1980. Gratis.

Anatomisk atlas er et oppslagsverk med illustrasjoner, bilder og tekst som beskriver kroppens ulike organer. Gratis i Norge via Helsebiblioteket.

ClinicalKey fra Elsevier inneholder ca. 1000 e-bøker og 600 e-tidsskrifter i tillegg til retningslinjer og multimedia. Søkegrensesnittet er enkelt slik at du raskt og effektivt skal finne relevante svar på dine kliniske spørsmål. Tilgang via SØs nettverk, og tilgang hjemmefra er også mulig for ansatte ved SØ.

Bokhylla.no er en digital boksamling som inneholder norske bøker fra 1690 til 2000. Nasjonalbiblioteket drifter tjenesten, og i løpet av 2017 skal samlinga inneholde 250 000 bøker. Gratis.

LIBRIS er en database for bøker, tidsskrifter m.m. tilgjengelige i svenske offentlige bibliotek. Gratis.

bibliotek.dk er en database for bøker, tidsskrifter, m.m. tilgjengelige i danske fag- og folkebibliotek. Også mulig å søke etter større artikler i danske aviser og tidsskrifter fra 1945. Gratis.

Explore The British Library er en database for bøker, tidsskrifter m.m. tilgjengelige i The British Library. Gratis.

Library of Congress Online Catalog er en database for bøker, tidsskrifter m.m. tilgjengelige i det amerikanske nasjonalbiblioteket Library of Congress. Gratis.Sist oppdatert 29.11.2022