Bøker og tidsskrifter

Fagbiblioteket tilbyr mange elektroniske tidsskrifter. Lenker til våre og Helsebibliotekets e-tidsskrifter finner du blant annet i PubMed og Google Scholar. Du kan også bruke Oria for å finne tidsskrifter og artikler vi abonnerer på.

Slik får du tilgang til e-tidsskrifter hjemmefra
For å få full tilgang til alle tidsskriftene biblioteket abonnerer på, inkl. ressurser fra Helsebiblioteket, må du være påkoblet SØs nettverk, enten ved å være til stede på sykehusets område eller ved å bruke bærbar SØ-pc + VPN.

Helsebiblioteket abonnerer på e-tidsskrifter som gir nasjonal tilgang for helsepersonell. Når du sitter utenfor SØ, må du registrere deg/logge på for å benytte mange av Helsebibliotekets ressurser, også e-tidsskrifter. Gå til helsebiblioteket.no/ og registrer deg!

Finn våre e-tidsskrifter

Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser.

Søk i Oria


 

Sist oppdatert 29.11.2022