Tolketjenester

Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten. Det samme gjelder for hørselshemmede som har behov for døvetolk. Ved enkle spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten kan vi også bruke en kommunikasjonsperm med enkle symboler og lyd.

Sykehuset Østfold har utviklet en kommunikasjonsperm for fremmedspråklige. Hyppig stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten er oversatt og illustrert med enkle symboler. Vi har laget den både som pdf og som lydfil.

Kommunikasjonsperm på flere språk


 

Sist oppdatert 13.01.2023