Bilde av to sykepleiere på et pasientrom. Smiler til kamera.

Flerkultur på sykehuset - hva bør vi som helsearbeidere vite?

​Språk og god kommunikasjon er en forutsetning for å kunne sikre likeverd i helsetjenestene. Språklig tilrettelegging både skriftlig og på annet vis er derfor nødvendig.

Religion og kultur er i mange land nært knyttet opp mot hverandre. For å gi alle pasienter den pleien de trenger er det viktig at helsearbeidere kjenner til pasientens språk, land og religion.

Sykehuset Østfold har utviklet en kommunikasjonsperm for fremmedspråklige. Hyppig stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten er oversatt og illustrert med enkle symboler.

Her finner du kommunikasjonsperm i pdf-format og som lydfiler

Fremmedspråklige pasienter kan få hjelp av tolk under sykehusoppholdet og i poliklinikkene. Tolketjenester er gratis. Ved behov for tolk meldes dette til avdelingen/sengeposten. Det samme gjelder for hørselshemmede som har behov for døvetolk.

Her kan du få mer informasjon om tolketjenester.

Her finner du informasjon om migrasjonshelse, koronavirusinformasjon på ulike språk m.m.

Les mer om migrasjonshelse/innvandrerhelse

Sist oppdatert 29.11.2022