Kommunikasjonsperm på flere språk

Kommunikasjonspermen foreligger på mange språk og kan printes ut i PDF.

Hyppig stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten er oversatt og illustrert med enkle symboler på en rekke språk.

Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Les mer om pasientens rettigheter til tolketjeneste.

​​

Sist oppdatert 17.04.2023