Behandling

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Alle pasienter som får en kreftdiagnose, blir inkludert i pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få avdekket dine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med fagmiljø og bruker- og pasientorganisasjoner.

Les mer om pakkeforløp hjem på helsenorge.no

 

Før

Første del av pakkeforløp hjem er tilbud om en samtale med behovskartlegging. Det er valgfritt å delta, og om du takker nei kan du likevel få time senere. For å forberede deg til timen anbefaler vi at du fyller ut et skjema du får tilsendt. Skjemaet handler om:

 • familiesituasjon og nettverk
 • jobb, skole, utdanning
 • økonomi og boforhold
 • hjelp og tilrettelegging i hjemmet
 • rehabilitering
 • fysisk aktivitet og fysisk funksjon
 • fritid og sosiale aktiviteter
 • ernæring, mat og måltider
 • munn- og tannhelse
 • psykisk helse
 • seksuell helse
 • ivaretakelse av egen helse
 • egne ressurser, læring og mestring
 • kontaktpunkt i kommunen

Du velger selv hvilken informasjon du ønsker å gi. 

 

Under

Behovskartleggingen skal bidra til at din livssituasjon og ulike behov for oppfølging blir avdekket. Behovskartleggingen består av samtaler der din situasjon og behov for oppfølging som går utover selve kreftbehandlingen er tema. Tema for samtalen vil avhenge av dine behov, og hva som er viktig for deg i din livssituasjon. 

Samtalen gjennomføres av lege, sykepleier, eller annet helsepersonell.

Du kan ha med deg pårørende eller en venn i samtalen dersom du ønsker det.


Etter

Etter behovskartleggingen ved sykehuset vil du få tilbud om behovskartlegging i kommunen ca. 3-4 og 12-18 måneder etter en kreftdiagnose.