En behandler og en pasient i samtale. Illustrasjonsbilde.

Helse og arbeid i Sykehuset Østfold

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for personer med alminnelige psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Behandlingstilbudene har et arbeidsrettet fokus og er en videreføring av ordningen «Raskere tilbake».

Dette er et tilbud til sykemeldte arbeidstakere som skal gjøre det mulig for de som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid. Det er også et tilbud til arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldte, med en målsetting om å unngå sykemelding. 

​Sykehuset Østfold har følgende tilbud:


Helse- og arbeid er i hovedsak et behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel-/skjelettlidelser.
Tilbudet blir gitt i helseforetakene og sykehusene våre og hos private leverandører innenfor psykisk helse og rehabilitering. 

Helse og arbeid er behandlingstilbud som har et arbeidsrettet fokus. Tilbudene er en videreføring av ordningen «Raskere tilbake» som gikk over i drift fra 2018.
Beh​andlingstilbudene er i hovedsak for personer med psykiske lidelser som angst og depresjon, og med muskel-/skjelettlidelser. 

Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre jobbmestring og livskvalitet. Behandlingen har både helse og arbeid som mål. Med arbeid forstår vi her også skole og utdanning.
Behandling og arbeidsrettet bistand skal skje samtidig. Målgruppene for behandlingstilbudet er personer med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, der det blir vurdert å være økt fare for funksjonsfall uten tilbudet om arbeidsrettet behandling. 

Helse og arbeid  - Helse Sør-Øst

Sist oppdatert 23.01.2023