Behandling

Faste før proteseoperasjon

Før operasjon eller undersøkelse som krever bedøvelse skal du ofte faste. Faste betyr å ikke spise eller drikke de siste timene før undersøkelsen eller operasjonen. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

Før

Strengere regler kan være nødvendig for personer med gastro-øsofageal refluks, nyresvikt, alvorlig cerebral parese, visse tarmsykdommer, øsofagus striktur, akalasi, diabetes mellitus med gastroparese.

Kvelden før operasjonen skal du faste fra midnatt. Vi anbefaler at du spiser et måltid på kvelden mellom klokken 21.00 og 24.00. Dette vil kunne forebygge kvalmeproblemer etter operasjonen. 

Hvis du har oppmøte etter klokken 12.00, så kan du spise et lett frokostmåltid før klokken 06.00.

Etter midnatt skal du ikke røyke, bruke snus, tyggegummi eller drops/pastiller.

 

Under

Du kan og bør drikke inntil 2 glass fortrinnsvis med sukkerholdig saft, alternativt kaffe/te uten melk/fløte/andre melkeprodukter inntil 2 timer før frammøte. IKKE juice av noe slag.

Dersom du røyker anbefaler vi at du slutter å røyke 8 uker før operasjon og ikke starter før minimum 8 uker etter operasjon.

Bruk av tobakk, snus, el-sigaretter og røykeplaster skal ikke benyttes før operasjon. Bruk av dette øker risikoen for infeksjon og nedsatt sårtilheling.

Tannpuss gjøres som vanlig.

Har du spist eller drukket utenom anbefalingene er det viktig at du informerer om dette før du får bedøvelse. Dette for din egen sikkerhets skyld. En konsekvens kan være at operasjonen kan bli utsatt eller avlyst. 
Etter

Etter operasjonen vil du kunne begynne å drikke og spise så snart situasjonen og forholdene tilsier det.