Undersøkelse

AV-fistel, nylagt - undersøkelse/kontroll

En AV-fistel er en spesiallagd blodåre som brukes ved dialysebehandling. Det gjennomføres en operasjon hvor en arterie (blodåre som fører blodet fra hjertet) kobles sammen med en vene (blodåre som fører blodet tilbake til hjertet). Dette kan enten gjøres på underarmen eller på overarmen. Dette gjør at venen utvider seg, og blir større og sterkere slik at den kan brukes til dialyse.

Innen fire dager etter operasjonen, skal en sykepleier kontrollere fistelen.

Etter en operasjon hvor det er anlagt en AV-fistel er det viktig at det følges nøye med på:

  • vurdering av utvikling/modning av fistelen
  • observasjon med tanke på komplikasjoner
  • tilheling av operasjonssåret
  • informasjon om egenkontroll

Før

Hvis du allerede går i dialyse, vil sykepleier på dialyseavdelingen kontrollere fistelen din når du er til dialysebehandling. Har du ikke startet med dialysebehandling ennå, er det sykepleier på nyremedisinsk poliklinikk som kontrollerer den. Du vil da få innkalling til time på poliklinikken.

Under

Sykepleier vil kjenne på fistelen og lytte på den med stetoskop. Dette er for å kjenne og høre at fistelåren ikke er i ferd med å tette seg og at fistelen utvikler seg slik den skal. Videre sees det etter tegn på komplikasjoner. Dette kan være at fistelåren tetter seg, eller ikke utvikler seg slik vi ønsker.

Inntil såret er grodd, vil sykepleier foreta sårskift. Såret desinfiseres og bandasjen byttes. Hvis det er sting som skal fjernes, gjøres dette tidligst etter ti dager.

Gjør det vondt?

Sårskift kan være litt sårt og vondt de første gangene. Å inspisere fistelen gjør ikke vondt.

Hva skjer etterpå?

Hvis alt er greit kan du reise hjem når undersøkelsen er ferdig. Hvis det er komplikasjoner som må tilses av lege, kan det være litt ventetid før legen har mulighet til å komme.

Når får jeg resultatet?

Sykepleier formidler resultatet umiddelbart.

Etter

Du må holde operasjonssåret tørt og rent. Det skal ikke komme vann på såret inntil det er grodd. Bandasjen skal ikke skiftes de første dagene hvis den ikke er gjennomtrukket av blod.

Vær oppmerksom

  • Fistelarmen skal være mest mulig i ro de første dagene.
  • Ikke ha noe stramt rundt fistelarmen.
  • Ikke ha stramt, ettersittende tøy, klokke eller smykker på armen.
  • Ikke bruk armen hvor du har fistel til tunge løft de første 8-10 ukene etter operasjonen.
  • Ikke ta blodprøver, blodtrykk eller legg inn venekanyle i armen hvor du har fistel.
Du må daglig kontrollere at fistelen fungerer. Du må kjenne på den, og sjekke at det er lyd og god bevegelse (svirr) i den.

Kontakt

Sykehuset Østfold Kalnes Nyremedisin poliklinikk

Kontakt Nyremedisin poliklinikk

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Poliklinikkområde 2, 1. etasje (Følg oransje farge).

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum