Samhandlingsavdelingen

Vi sørger for at sykehuset har gode systemer og god praksis for samhandling med samarbeidspartnere utenfor sykehuset. I hovedsak er dette kommunene, fastlegene og avtalespesialistene i Østfold.

I tillegg sørger vi for pasient-/ brukermedvirkning ved utvikling av tilbud, service og tjenester i sykehuset. Vi er også en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Vår avdeling er kontaktpunkt for alle som har spørsmål knyttet til samhandling, rehabilitering/habilitering og brukermedvirkning.

Kontakt

Samhandlingsavdelingen

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 1. etasje.

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum