Prosjekt- og porteføljestyring

Avdeling prosjekt- og porteføljestyring skal blant annet støtte prosjektledere og legge til rette for god gjennomføring av prosjekter, bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene samt utrede og gjennomføre tiltak som vil bedre prosjektarbeidet.

Sykehuset Østfold må være i stadig utvikling for å nå sine mål. Når det er hensiktsmessig, blir det etablert et prosjekt for å organisere og styre for eksempel et utviklingsarbeid. Noen prosjekter er avhengig av hverandre, samlingen av alle prosjektene kalles prosjektportefølje. 

SØ har et porteføljestyre som skal prioritere oppgaver og ideer som skal bli prosjekter. Alle prosjektene skal underbygge virksomhetsstrategien og bidra til en målrettet utvikling av sykehuset. SØ ønsker en profesjonell og strukturert styring av sine prosjekter, og har derfor etablert en egen avdeling for prosjekt- og porteføljestyring. Avdelingen har faste medarbeidere, og har i tillegg knyttet til seg kompetanse fra IKT og innovasjon som samlet danner «prosjektkontoret».

Resultatene av prosjektene skal realiseres i klinikker og avdelinger. God forankring og deltakelse fra fagmiljø og linjeledelse i prosjektarbeidet er derfor helt avgjørende for å lykkes.

Oppgaver for avdelingen

  • Støtte prosjektledere og legge til rette for god gjennomføring av prosjekter 
  • Utarbeide og videreutvikle sykehusets prosjektmodell med tilhørende maler og prosedyrer
  • Utrede og gjennomføre tiltak som vil bedre prosjektarbeidet
  • Ha overordnet oversikt over alle prosjekter i SØ (både interne og regionale mottaksprosjekter)
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring mellom prosjektene, blant annet gjennom samlinger og kurs for prosjektledere
  • Lede prosjekter
  • Være sekretariat for porteføljestyret. Porteføljestyret har det overordnede ansvar for prioritering og oppfølging av prosjekter i sykehuset
  • Gjennomføre struktur for gevinstarbeid i prosjekter, veilede og følge opp
  • Motta og administrere ideer til nye prosjekter og nye mobil-apper

Kontakt

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum