Sykehusmedarbeider står foran et åpent fryseskap

Forskningsavdelingen

Forskningsavdelingen bistår med råd og veiledning for å sikre god kvalitet i arbeidet med forskning ved Sykehuset Østfold.

Ved Sykehuset Østfold drives helseforskning av høy kvalitet innen en rekke ulike fagområder. Forskning skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, som kan gi en bedre helsetjeneste og bidra til økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen.

Forskningen ved sykehuset skal være pasientnær og nyttig, og er en av sykehusets kjerneoppgaver. Forskningsarbeidet har sin basis i sykehusets virksomhet og pasientenes behov.

Avdelingen drifter prosjektregisteret, forskningsfondet, lover og regler, oppfølging av forskere, rådgivning og veiledning.

Kontakt oss gjerne på forskningsavdelingen@so-hf.no.

Les mer om forskning i Sykehuset ØstfoldKontakt

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i modulbygget på Kalnes og i 1. etasje i administrasjonsbygget.

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum