Akutteam psykisk helsevern og rusbehandling

Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykolog, psykiater, sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleier, alle med relevant videreutdanning.

Akutteamet

 • forebygger utvikling av alvorlig psykisk krise
 • hindrer unødige innleggelser i sykehus
 • gir råd og veiledning i akutte psykiske krisesituasjoner og akutte russituasjoner
 • bistår personer, familier og samarbeidspartnere med å mobilisere egne ressurser for å mestre akutte kriser.
 • gir støtte i krisesituasjoner gjennom samtaler som åpner for alternative løsninger
 • drar ut når det er hensiktsmessig og møter de involverte parter

Slik jobber teamet

 • tilbyr krisehjelp i den sosiale sammenhengen mennesket befinner seg i
 • søker å styrke menneskets muligheter til selv å håndtere akutte kriser
 • har oppmerksomheten rettet mot familie og nettverk

Teamet samarbeider med

 • den hjelpetrengende
 • pårørende/venner/familie
 • fastlege
 • legevakt
 • kommunehelsetjeneste
 • øvrig spesialisthelsetjeneste
 • politi
 • andre

Hvordan ta kontakt med akutteamet

Du må ha henvisning fra lege eller legevakt for å ta kontakt med oss.

Telefon: 69 86 00 00 (sykehusets sentralbord) og spør etter akutteam psykisk helsevern og rusbehandling.

Ved behov for akutt hjelp utenom våre åpningstider må legevakten kontaktes på telefon 116 117.


Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00 - 22.00
Helg/høytid: 10.00 - 18.00

Henvisning skjer gjennom lege eller legevakten.Slik finner du fram

Oppmøtested

Hverdager klokken 08.00 - 15.30 er akutteamet lokalisert på DPS Fredrikstad, DPS Halden og DPS Moss. Klokken 15.30 - 22.00 på hverdager og klokken 10.00 - 18.00 i helger er akutteamet lokalisert på Kalnes.

Fredrikstadklinikken

Cicignongata 19

1606 Fredrikstad

Haldenklinikken

Haldenklinikken

Kjærlighetsstien 30

1781 Halden

En parkeringsplass foran en bygning

Peer Gynts vei 72, Moss

Peer Gynts vei 72

1535

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum