Dialyse

Vår hovedoppgave er å ivareta nyresviktpasienter med behov for hemodialyse.

Ved hemodialyse blir pasienten koblet til en dialysemaskin. Via et slangesystem føres blodet gjennom et filter i maskinen. Avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen fjernes, og det rensede blodet føres tilbake til pasienten. 

For å gjennomføre behandlingen må man ha en blodtilgang. Det vanlige er å bruke en AV-fistel, som er en arterie og en vene som er operert sammen på armen. Dette skaper en kraftig åre som gir god blodtilførsel. Noen pasienter har et dialysekateter som er operert inn, og får behandling via dette.

Hemodialyse brukes også i behandling av akutte forgiftninger hvor nyrefunksjon er truet.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi har dialysetilbud på Kalnes, Moss og Askim:

 

Sykehuset Østfold Kalnes
Kalnesveien 300
Poliklinikkområde 2, 1. etasje (Følg oransje farge)
1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss
Peer Gyntsvei 78, Moss

Askim
Askimklinikken
Sykehusgata 2, Askim

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

En bil parkert foran en bygning

Askimklinikken

Sykehusgata 2

1807 Askim