Nevrologi poliklinikk

Nevrologisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med sykdommer / tilstander som påvirker hjerne, ryggmarg og perifere nerver, samt noen muskelsykdommer.

I tillegg til nevrologisk utredning kan poliklinikken tilby behandling innen:

  • MS
  • Parkinson og andre bevegelsesforstyrrelser
  • Spastisitet
  • Epilepsi
  • Hjernesvulst
  • Hodepine

Det utføres følgende nevrofysiologiske undersøkelser:

  • Elektroencefalografi (EEG)
  • Søvn-EEG
  • Nevrografi/EMG
  • Evoked responses (VEP, SEP, BAER)

Selvinnsjekk

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til. Sykehuset er inndelt ved hjelp av farger. Du får beskjed om hvilken farge området du skal til har. Følg merkingen på skilt og i korridorer.

Pasientverter

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Ventesone

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Ledsager

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen. Her er det både kafeteria og kiosk.


 

Kontakt

Telefon

Avbestilling av time og spørsmål om ventetid

69 86 45 30

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Poliklinikkområde 1, 1. etasje (Følg oransje farge).

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel