Geriatri poliklinikk Kalnes

Geriatrisk poliklinikk på Kalnes er et tilbud til alle eldre pasienter i Østfold. Geriatri er en medisinsk spesialitet som er konsentrert om sykdommer og funksjonssvikt hos eldre. Ofte kan eldre ha flere lidelser. Sykdommer kan framtre forskjellig, ha diffuse symptomer og kan være vanskelige å diagnostisere.

Det er mye utredning av hukommelseproblemer og andre typer kognitiv svikt. Vi jobber tverrfaglig. Vårt arbeid starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for.

Ved geriatrisk poliklinikk er det bare planlagte utredninger, akutte henvendelser legges som oftest inn på sengepost.

Problemstillinger vi ofte utreder og eventuelt behandler er blant annet:

  • Hukommelsevansker, kognitiv svikt og demens
  • Falltendens
  • Polyfarmasi (bruk av mange ulike medisiner)
  • Subakutt funksjonssvikt
  • Vurdering av førerkort

Undersøkelser vi utfører:

  • Kognitiv utredning
  • EKG
  • Ortostatisk blodtrykk

Henvisning

Du blir henvist til poliklinikken enten av din fastlege eller av en sykehuslege.
Legen i poliklinikken vurderer i løpet av konsultasjonen om du skal følges opp videre av fastlege eller om du skal komme tilbake til kontroll. Uansett får fastlegen oversendt skriv etter konsultasjonen. Legen i poliklinikken vurderer også behovet for videre utredning i radiologisk avdeling (røntgen) og hos andre spesialister. Du blir i tilfelle henvist videre. Fastlegen holdes alltid informert.

Vi er opptatt av å gjøre en helhetlig vurdering av din helsetilstand. Derfor bruker vi lang tid på å snakke med deg og en person som kjenner deg godt. Vi har spørsmål om hvordan ting fungerer i dagliglivet, og vi gjør noe kartlegging i forhold til hukommelse. Nye kognitive utredninger bruker vi 2 dager på. Vi benytter oss av norsk register for kognitiv utredning i spesialisthelsetjenesten. (NorKog)

Kontakt

Telefon

Spørsmål om ventetid -

69 86 45 25

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen.

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Poliklinikkområde 1, 1. etasje (Følg oransje farge).

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum