Journalarkivet

Vi har ansvar for oppbevaring av sykehusets papirbaserte arkiv og utsendelse av journalkopier etter skriftlig forespørsel fra pasient og andre.

Ønsker du innsyn i pasientjournalen?

Her finner du informasjon om hvordan du går frem.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum