Avdeling for dokumentasjon og pasienttjenester

Vi har ansvar for skriving og skanning av den somatiske og deler av den psykiatriske pasientdokumentasjonen, inn- og utgående post, saksarkiv og journalarkiv i Sykehuset Østfold.

Vår avdeling består av følgende enheter:

  • journalarkivet

  • saksarkivet/postmottaket

  • skanningseksjonen

  • servicetorget i Moss

  • skrivetjenesten

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadresse Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum.

Bjørnstadveien 2, Grålum

Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum