En bygning med parkeringsplass

Akuttmottak

Akuttmottaket mottar pasienter med akutt sykdom for undersøkelse, observasjon, diagnostikk og behandling. Dette omfatter alt fra poliklinisk vurdering og behandling, til stabilisering, observasjon og behandling av kritisk syke. Avhengig av tilstand og behov du har som pasient henvises du til riktig pleie og behandlingsnivå, dette kan være alt fra innleggelse i sykehuset til tilbakeføring til fastlegenivå.

Pasienter som skal til akuttmottaket skal være meldt av fastlege/legevaktslege eller via 113 (medisinsk nødtelefon) og ambulanse.

Når du ankommer akuttmottak blir du mottatt av helsesekretær som registrerer personopplysninger og sykepleier som utfører hastegrads vurdering og en blir tilsett av lege etter denne prioritet.

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akuttmottaket har en egen inngang, som er godt skiltet. Du vil se Akuttmottak med store hvite bokstaver over inngangspartiet, godt synlig. 

I akuttmottaket er det kun barn og pasienter som er helt avhengig av assistanse, som kan ha med ledsager.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum