Prehospital avdeling

Avdeling for prehospitale tjenester dekker akuttberedskapen i Østfold og vi har fem ambulansestasjoner.

Kontakt

Telefon

Telefon sentralbord

69 86 00 00

For øyeblikkelig hjelp ring

113