Kirurgisk poliklinikk Kalnes


Kirurgisk poliklinikk er lokalisert ved sykehuset på Kalnes og Moss.

Undersøkelse, diagnostikk og behandling av pasienter med sykdommer i blodårer utenfor hjertet, både hovedpulsårer og i venesystemet.

På kirurgisk poliklinikk blir du vurdert av karkirurg og sykepleier.
Du blir her bl.a. utredet for åreforkalkninger i beina.  Dvs om dine gangsmerter kan komme av nedsatt blodsirkulasjon i beina.
Du kommer da til sirkulasjonslaboratoriet til en sykepleier, før du skal inn til lege.

Vi sjekker bl.a. blodtrykket i armer og bein, og sjekker hvor langt du klarer å gå på en tredemølle. Dette gjør man for å finne ut om noen blodårer er tettere, slik at musklene ikke får nok surstoff.

Hva tilbys:

 • Claudicatioutredning
 • Utredning med ultralydundersøkelse av åreknuter
 • Kontroller etter 1 måned og 1 år etter operasjon og blokkinger
 • Ultralyd av utposing på hovudpulsåren (abdominalt aortaaneurisme)
 • Kontroller av utposing på hovudpulsåren (abdominalt aortaaneurisme) årlig
 • Laserbehandling av varicer
 • Sårpoliklinikk, for postoperative sår og kroniske sår
 • Du kan få råd og hjelp til røykeslutt
 • Tåtrykksmålinger
 • Sykepleiere steller dine sår på sårpoliklinikken.

Refusjon av bandasjemateriell

Pasienter med kroniske/alvorlige sår kan søke HELFO om å få dekket utgifter til bandasjemateriell.

Hva skal til for å få dekket utgiftene? Legen må bekrefte at:

 • du har kroniske og alvorlige sår og fistler – eks kreftsår, trykksår (liggesår), venøse leggsår, diabetiske sår og arteriosklerotiske sår.
 • Behovet må vare minst 3 måneder i løpet av et kalenderår
 • Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist
 • Pasienten steller sårene selv, ikke av hjemmesykepleien

Pasienter som får godkjent refusjon betaler egenandel. På beløp overstigende dette, dekker HELFO 90 % og pasient 10 %. Denne egenandel inngår ikke i frikortordningen for helsetjenester.

Første gang du søker om slik dekning av utgifter, er det vanligvis legen som fyller ut skjemaet:

Søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell

Dersom søknaden blir godkjent, vil du få tilsendt et vedtak i posten fra HELFO. Dette vedtaket gjelder for et kalenderår av gangen.

Utgiftene dine blir dekket ved at du fyller ut og sender inn skjemaet:

Kvitteringsskjemaer for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven 

 • Krav om refusjon skal setjas frem innen 6 måneder året etter du hadde utgiften. Dvs. innen 30. juni påfølgende år. Det er krav til original og spesifisert kvittering.
 • Søknaden sendes det HELFO-kontoret brukeren er tilknyttet
 • Dersom man ikke er i stand til å betale egenandel selv, kan det søkes om dekning til bidrag for dette hos HELFO

For utfyllende informasjon - sjekk dine pasientretter på helsenorge.no

 • Utredning og kontroller av de fleste kirurgiske lidelser i mage/tarm systemet
 • Utredning og kontroller av kreft i mage/tarm systemet
 • Undersøkelser og mindre operasjoner utføres i lokalbedøvelse på poliklinikken
 • Overvektskirurgi
 • Stomipoliklinikk

 • Undersøker og utreder pasienter med sykdommer i nyrer, urinleder, urinblære, prostata, urinrør, penis og testikkel
 • Utredning og kontroll av kreft diagnoser i urinveiene, som kreft i urinblæra, prostata og nyrer
 • ”Kikkert”undersøkelse (cystoscopi) av urinrør og blære
 • Vevsprøver (biopsi) av prostata
 • Ultralyd undersøkelser
 • Kontroll og oppfølging av ulike vannlatingsplager
 • Råd og veiledning i forhold til post operative komplikasjoner som lekkasje, urinretensjon, ereksjonsvikt

Brystkirurgi:

 • Utredning og behandling av pasienter med brystkreft
 • Kontroller og oppfølgning av pasienter som er behandlet for brystkreft 
 • Forberedelse til operasjon.
 • Fjernelse av tumor i bryst med lokalanestesi, både benigne og som utredning.

Endokrinkirurgi:

 • Utredning og kontroller av sykdommer i skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
 • Forberedelse til operasjon.                     

 

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til. Sykehuset er inndelt ved hjelp av farger. Du får beskjed om hvilken farge området du skal til har. Følg merkingen på skilt og i korridorer.

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

For ledsagere som er med til sykehuset, er det mulig å vente i vestibylen. Her er det både kafeteria og kiosk.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikkområde 3, 1. etasje (Følg grå farge).
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel