Kirurgisk poliklinikk Moss

Vi undersøker og behandler pasienter med blant annet brokk, galleplager, bariatri (overvekt). Vi har også sårpoliklinikk, poliklinikk med urologisk sykepleier og vi utfører rektoskopier.

Kirurgisk poliklinikk er lokalisert ved sykehuset på Kalnes og Moss.

Henvisninger og kontroller av ulike karlidelser som aortaaneurisme, arterielle sår og sirkulasjonssvikt i underextremiteter med trykkmåling
Vurdering og kontroll før og etter operasjoner.

På kirurgisk poliklinikk blir du vurdert av karkirurg og sykepleier.
Du blir her bl.a. utredet for åreforkalkninger i beina.  Dvs om dine gangsmerter kan komme av nedsatt blodsirkulasjon i beina.
Du kommer da til sirkulasjonslaboratoriet til en sykepleier, før du skal inn til lege.

Vi sjekker bl.a. blodtrykket i armer og bein, og sjekker hvor langt du klarer å gå på en tredemølle. Dette gjør man for å finne ut om noen blodårer er tettere, slik at musklene ikke får nok surstoff.

Du kan få råd og hjelp til røykeslutt, og kostholdsveiledning.

Hva tilbys:

 • Nyhenvisninger fra primærleger
 • Claudicatioutredning
 • Kontroller etter 1 måned og 1 år etter operasjon og blokkinger
 • Ultralyd av utposing på hovudpulsåren (abdominalt aortaaneurisme)
 • Kontroller av utposing på hovudpulsåren (abdominalt aortaaneurisme) årlig
 • Laserbehandling av varicer
 • Sårpoliklinikk, for postoperative sår og kroniske sår

Sykepleiere steller dine sår på sårpoliklinikken.

 • Utredning og kontroller av de fleste kirurgiske lidelser i mage/tarm systemet
 • Utredning og kontroller av kreft i mage/tarm systemet
 • Undersøkelser og mindre operasjoner utføres i lokalbedøvelse på poliklinikken
 • Overvektskirurgi
 • Stomipoliklinikk

 • Undersøker og utreder pasienter med sykdommer i nyrer, urinleder, urinblære, prostata, urinrør, penis og testikkel
 • Utredning og kontroll av kreft diagnoser i urinveiene, som kreft i urinblæra, prostata og nyrer
 • ”Kikkert”undersøkelse (cystoscopi) av urinrør og blære
 • Vevsprøver (biopsi) av prostata
 • Ultralyd undersøkelser
 • Kontroll og oppfølging av ulike vannlatingsplager
 • Råd og veiledning i forhold til post operative komplikasjoner som lekkasje, urinretensjon, ereksjonsvikt

Brystkirurgi:

 • Utredning og behandling av pasienter med brystkreft
 • Kontroller og oppfølgning av pasienter som er behandlet for brystkreft 
 • Forberedelse til operasjon.
 • Fjernelse av tumor i bryst med lokalanestesi, både benigne og som utredning.

Endokrinkirurgi:

 • Utredning og kontroller av sykdommer i skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
 • Forberedelse til operasjon.                     

Når du kommer til en planlagt time, skal du registrere deg i en selvinnsjekkautomat. Automatene finner du i vestibylen. Når du sjekker inn får du informasjon på skjermen om hvilken ventesone du skal gå til.

Trenger du hjelp til å sjekke inn eller å finne fram, er sykehusets pasientverter til stede i vestibylen.

Når du har fått beskjed om hvilke ventesone du skal til, skal du gå dit og vente der til du blir hentet.

Kontakt

Endring/Avbestilling av time og spørsmål om ventetid

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken holder til i 3. etasje.
Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

Praktisk informasjon

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste.

Les mer om frikort og egenandel