Bilde av lys i rom for stillhet og ettertanke

Preste- og samtaletjenesten

Når du selv eller en av dine nærmeste blir innlagt på sykehus, kan det dukke opp tanker og følelser som det kan være godt å snakke med noen om. Eller kanskje bare være sammen med noen om. Sykehusprestene er til for deg enten du er pasient eller pårørende. Du bestemmer selv hva samtalen skal handle om. Prestene har taushetsplikt.

Våre prester har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av sykehusets forskjellige behandlingsmiljøer.

Det forutsetter ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene respekterer mennesker fra alle tros- og livssynssamfunn og formidler gjerne kontakt med representanter for et av disse om du ønsker det.

Preste- og samtaletjenesten har både en kirkelig og en mer allmenn virksomhet. Prestene står til tjeneste med forbønn, dåp, nattverd, velsignelse, båreandakter og andre kirkelige handlinger. I tillegg er det faste gudstjenester. Likevel er det samtalene med pasienter og pårørende som er noe av det aller viktigste prestene gjør. Du bestemmer selv hva en slik samtale skal handle om.

Du kan snakke om det som er vondt og vanskelig i forhold til livet, sykdom, behandling, smerter, angst, depresjoner, familiesituasjon, tro og tvil. Og du kan snakke om glede, takknemlighet og gode ting!

I sykehuset benyttes prestene også i kriser, i familiekommunikasjon, i temaer knyttet til etikk og verdier, i tverrfaglig samarbeid, i veiledning,  i personalarbeid og undervisning.

Prestene har taushetsplikt.

Våre medarbeidere er ordinerte prester. Alle har tilleggsutdanning knyttet til samtaler, sjelesorg og veiledning. Noen har spesialistgodkjennelse. Prestene er universitetsutdannede teologer, med god kunnskap om kristen tro og andre religioner og livssyn.

Sykehusprestene er fagpersoner innen områdene etikk og verdier, sorgbearbeidelse og krisehåndtering, ritualer, tro og livssyn, samt de krevende temaene omkring sykdom og truende død.


Avdelingssjef og hovedprest 

Torfinn Skarpaas

Torfinn Skarpaas

Sykehusprester

Alf Kristian Bjørkli

Alf Kristian Bjørkli


Maria Lorentzen-Spydevold

Maria Lorentzen-Spydevold

Ruth Rasmussen

Ruth Rasmussen

Øyvind Helliesen

Øyvind Helliesen


Rommet er livssynsåpent, og er ment for individuell bruk til stillhet, refleksjon, bønn og tenning av lys. Det kan brukes av pasienter, pårørende og sykehusets personal. 

Rommet ligger i 1. etasje i grønn sone. Gå til høyre ned korridoren rett på innsiden av hovedinngangen. Rommet ligger rett nede i gangen på høyre side.

Rom for stillhet og ettertanke

Kontakt

Telefon

Preste- og samtaletjenesten er tilgjengelig på hverdager fra kl. 0800 til kl. 1700 og på lørdager og søndager fra kl. 0830 til kl. 1600. Kontakt sykehusets sentralbord på telefon 69 86 00 00.

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sykehusprestene er daglig til stede på Kalnes og ukentlig i Moss og ved de distriktspsykykiatriske sentrene (DPS).
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum