En gruppe kvinner i hvite labfrakker

Bemanningsavdelingen

Vi formidler vikarer med rett kompetanse på bestilling fra seksjonene i sykehuset.

Bemanningsavdelingen har to hovedarbeidsområder; Vikarformidling samt ressursstyring. Avdelingen består av følgende seksjoner: Vikarenheten, bemanningspoolen, heltidspoolen, vikarformidling, traineeprogram for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere og studentstillinger.

Vikarformidling formidler kvalifiserte medarbeidere på bestilling til avdelinger i sykehuset. Dette skal bidra til at drift kan gjennomføres innenfor faglig forsvarlige rammer og gi en forutsigbar og stabil hverdag for medarbeidere og ledere. Det legges vekt på å levere medarbeidere med rett kompetanse og høy fleksibilitet. Det vektlegges også god dialog med egne medarbeidere slik at oppdragene blir løst på best mulig måte.

Sykepleiere og helsefagarbeidere som ønsker å øke sin stillingsprosent har mulighet til å gjøre dette med en kombinasjonsstilling i bemanningsavdelingen. Dette er et tiltak iverksatt for å redusere uønsket deltid, og bidra til å utvikle en heltidskultur. Kombinasjonsstillingene bidrar også til å heve kompetansen i sykehuset, og innebærer arbeid ved to døgnområder.

Traineeprogram for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere organiseres via bemanningsavdelingen. Gjennom programmet på to år skal medarbeidere sikres god oppfølging og opplæring i til sammen tre døgnområder. Det legges vekt på god dialog med egne medarbeidere og samarbeidende fagområder.


Kontakt

Postadresse

Postboks 300
1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi sitter i 2. etasje i administrasjonsbygget.

Adresse

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum

Rekruttering

Rekruttering til bemanningsavdelingen skjer via utlysninger på sykehusets hjemmeside. Utlysninger til vår vikarenhet skjer på våren og høsten. Traineeprogram for sykepleiere og vernearbeider er rekrutteringen i desember, helsefagarbeidere i mars.
Jobbe hos oss
Tre sykepleiere går i en korridor