Teknisk avdeling

Teknisk avdeling har drift- og vedlikeholdsansvar for teknisk infrastruktur, byggnær IKT, ikke-medisinsk utstyr, bygningsmasse og tilhørende utomhusanlegg ved alle Sykehuset Østfolds lokasjoner som understøtter pasientsikkerhet og pasientbehandling. I tillegg forvalter avdelingen brannvernarbeidet, deltar i beredsskapsarbeidet og har ansvar for sikkerhet i sykehuset.

Teknisk avdeling er organisert under divisjon FM (Facility Management), og består av 6 fag-spesifiserte seksjoner:

  • Internt servicesenter
  • Seksjon elektro
  • Seksjon automasjon og IKT
  • Seksjon energi og klimateknikk
  • Seksjon driftsservice
  • Seksjon vakt og sikring

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1718 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum