HMS-avdelingen

HMS-avdelingens ansvar er å lede sykehusets strategiske HMS-arbeid.

HMS-avdelingen bidrar med:

  • Å samordne støtte fra HMS-staber og bedriftshelsetjenesten ved behov
  • Lederstøtte, veiledning og informasjon
  • Opplæring i systematisk HMS-arbeid overfor ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidergrupper
  • HMS-prosedyrer og verktøy
  • Interne revisjoner
  • Risikostyring innen HMS
  • Administrativt ansvar for arbeidsmiljøutvalget
  • Kontaktledd mot Arbeidstilsynet

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Postboks 300, 1718 Grålum

Slik finner du fram

Administrasjonsbygget

Kalnesveien 380

1714 Grålum