En mann i en sykehusseng

Nukleærmedisin

Nukleærmedisinsk seksjon ved Sykehuset Østfold er en av rundt 25 seksjoner i Norge som tilbyr nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger. Nukleærmedisinske undersøkelser brukes som hjelp for å sette en diagnose og til utredning av sykdom. En nukleærmedisinsk undersøkelse kalles scintigrafi, og er en type bildediagnostikk.

Nukleærmedisinske undersøkelser utføres av en bioingeniør eller radiograf. Du får et sporstoff som inneholder litt radioaktivitet, vanligvis gjennom en sprøyte i en blodåre. Ved noen undersøkelser gis stoffet som en oppløsning eller i en kapsel som skal svelges. Det radioaktive stoffet deltar i fysiologiske prosesser i kroppen, og hjelper oss til å kunne ta bilder av hvordan ulike fysiologiske prosesser fungerer. Vi kan for eksempel undersøke hjerte, nyrer, skjelett og hjerne.

Du får et stikk i armen når vi setter inn kanyle.  Undersøkelsen er som regel ikke forbundet med smerte eller plager utover det å måtte ligge lenge stille ved bildetaking.

Etter en viss tid tar vi bilder med et spesielt kamera for å se fordelingen av det radioaktive stoffet i organet. Dette kalles et gammakamera. Gammakameraet registrerer radioaktiv stråling. Strålingen omdannes til elektroniske signaler som over tid danner et bilde.
Når vi undersøker deg, ligger du på en benk tilknyttet et gammakamera. Undersøkelsen tar ofte lang tid, ofte 30-45 minutter. Vi kan ta enkeltbilder av bestemte områder, helkroppsbilder eller kameraet kan gå rundt kroppen din. Dette kalles en tomografi eller SPECT. Vi kan også bruke CT samtidig, for å få tilleggsinformasjon om anatomien der vi ser at det radioaktive stoffet tas opp.

Ventetiden fra du får stoffet til du skal ta bilder avhenger av hvilket organ vi skal undersøke, og kan være fra noen sekunder til flere timer. Du vil få informasjon om hva som gjelder for deg i innkallingsbrevet.

Pasient ligger i en CT-maskin og en radiolog passer på

Nødvendige forberedelser

Flere av de nukleærmedisinske undersøkelsene krever ingen forberedelser. I forkant av noen nukleærmedisinske undersøkelser må man faste, eller slutte med medisiner som har innvirkning på undersøkelsen. Dette er avhengig av hvilket organ som skal undersøkes.

Vi sender ut innkallingsbrev med detaljerte forberedelser til polikliniske pasienter. Les innkallingsbrevet nøye!

 

Innkalling per telefon

I mange tilfeller gir vi deg time per telefon, og for å sikre at du er riktig forberedt før undersøkelse kan du finne noen av innkallingsbrevene våre her. Den som kaller deg inn vil forklare hvilket brev som er aktuelt for deg.

 

1. PET ikke diabetes2. PET diabetes3. PET hjerte4. PET flutemetamol5. PET F18-PSMA


Inneliggende pasienter får denne informasjonen av personell på avdelingen.

 • Du må fjerne løse metallgjenstander før undersøkelse. Det kan være lurt å legge igjen smykker hjemme, og ta på seg tøy uten metallgjenstander på.
 • Ved mange undersøkelser ber vi deg drikke mye og tisse ofte underveis på undersøkelsesdagen. Hvis du bruker kateter eller lignende, er det fint om du tar med deg utstyr du trenger.
 • Om du er gravid eller kan være gravid, må du ta kontakt med oss. Lege må vurdere om du skal gjennomføre undersøkelsen. 
 • Hvis du ammer, må du ta kontakt med oss. Amming må ofte stoppes noen timer. Melken kan imidlertid pumpes ut, fryses ned og brukes seinere da radioaktiviteten blir borte etter noen timer. En sjelden gang må amming avsluttes helt.
 • Ikke ta med deg gravide eller små barn som følge ved nukleærmedisinsk undersøkelse.

Hvor lenge varer undersøkelsen?

Etter at du har fått det radioaktive stoffet, må vi vente med å ta bilder til stoffet er fordelt riktig i kroppen. Det kan ta fra 10 minutter til flere timer, avhengig av hvilket organ som undersøkes. Ved noen undersøkelser skjer innsprøyting av radioaktivt stoff den ene dagen og bildetaking først 1‐7 dager etterpå.
Du vil få informasjon om din undersøkelse i innkallingsbrevet.

Når er resultatet klart?

Undersøkelsen krever mye bearbeidelse og gransking av bilder. Resultatet vil være klart samme dag eller etter noen dager, avhengig av undersøkelse og hastegrad. Vi sender skriftlig svar til legen som har henvist deg. Inneliggende pasienter kan vanligvis få svar samme eller neste dag via lege på avdelingen.

Forholdsregler etter undersøkelsen

Ved de fleste undersøkelser vil det aller meste av radioaktiviteten være forsvunnet fra kroppen i løpet av første døgn. Det anbefales å drikke rikelig og tisse ofte de første timene etter undersøkelsene.
Strålebelastningen for omgivelsene vil være helt ubetydelig, men for noen undersøkelser anbefales det at man ikke har nær kontakt med små barn eller gravide over lengre tid samme dag som undersøkelsen. Spør den som undersøker deg om du lurer på noe rundt dette.

De fleste av våre undersøkelser innebærer små doser til pasienten, og vil ikke medføre større strålebelastning enn en vanlig røntgenundersøkelse. De radioaktive sporstoffene gir i hovedsak ingen bivirkninger.

For henvisere

Henvisning til PET/CT

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 300, 1714 Grålum

Slik finner du fram

Oppmøtested

1. etasje, følg lilla farge
Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes

Kalnesveien 300

1714 Grålum