Fagkurs

Voksenliv med CP

Livet som voksen med CP kan by på utfordringer av en rekke slag. CP er ikke er en statisk tilstand og det er viktig å ha kunnskap om hvilke konsekvenser det kan føre med seg.

Passert
17.
oktober
2022
  1. 17. okt. 2022, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 17. okt. 2022, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding via Kompetansebroen

Frist for påmelding: 13. okt. 2022

Kurset tar for seg vanlige problemstillinger i voksenlivet med CP, behandlingstilbud ved nevrologisk avdeling og seksjon voksenhabilitering ved Sykehuset Østfold, samt samarbeid med kommunene og med Sunnaas og Statens senter for epilepsi SSE.

Målgruppe

Bistandsytere, pårørende og fagpersoner for personer med CP

Antall deltakere

Maksimalt 20

Pris

Kroner 250,-. Faktura ettersendes.

Forelesere

Nevrolog Antonios Porianos, psykiater Bente-Lise Arvesen, spesialfysioterapeutene Kirsten Eggen og Torbjørn Tangen. Brukerrepresentant Snorre Spilling Øvereng.

Program

09.30-10.00  Registrering og kaffe/te.
10.00-10.45  «Hva er CP og hvordan er det vanlig å klassifisere de ulike formene. 
                       Ved Seksjon Voksenhabilitering.
                       Hvilke tilbud har nevrologisk avdeling til voksne med CP?» 
                       Hvilke roller har OUS, Sunnaas og evt. SSE?                          
                       Ved nevrologisk avdeling.
11.00-11.45  «Hva er vanlige problemstillinger og hvilke tilbud har seksjon voksenhabilitering til voksne med CP?»
                        Kognitiv utredning, systematisk kartlegging, screening for psykisk helse og posisjonering. 
                        Henvisningsrutiner og samarbeid med kommunene.
11.45-12.15  Lunsj
12.15-13.00  «Medbestemmelse og mestring.» Innlegg ved Snorre Spilling Øvereng.
13.15-14.00  «Hva kan vi gjøre». Rutiner og tiltak hos seksjon voksenhabilitering/nevr.avd., vanlige anbefalinger.                               Oppsummering og evaluering.


Kontakt