Pasientkurs

Treningsgruppe for pasienter med sykelig overvekt

Pasienter som ønsker rehabilitering for sykelig overvekt skal delta på en 6-ukers treningsgruppe ledet av fysioterapeut.

Tid og sted

Når

Gruppedeltakelse går over 6 uker. Treningstidene er: Mandager kl. 15.15 – 16.15 Fredager kl. 11.00 – 12.00

Type arrangement

Fysisk aktivitet

Arrangør

Hvor

Sykehuset Østfold Moss
Treningssal i 1. etasje. Gå inn gjennom hovedinngangen, forbi heisene, og til høyre nedover i korridoren. Fortsett forbi ventesone 17, til du ser et skilt i taket som markerer treningssalen. Det er ikke nødvendig å registrere seg på selvinnsjekkautomat.

Treningen består av sal- og stasjonstrening med øvelser for styrke, balanse, koordinasjon og kondisjon. Fokus er først og fremst å legge til rette for mestringsfølelse. Man vil kunne få tilrettelegging dersom det er øvelser man ikke klarer å gjennomføre.

Det er garderober i treningssalen, men det er noe begrenset med plass. Kom derfor gjerne ferdig skiftet dersom du har mulighet til dette. Bruk vanlig treningstøy samt innesko. Ta med drikkeflaske, og gjerne et lite håndkle.

Egenandel

Man betaler én egenandel for hele treningsperioden. Etter treningsperioden vil man få tilbud om individuell samtale med fysioterapeut for videre veiledning. Man betaler egenandel for denne samtalen. Har du frikort er du fritatt fra egenandeler.

Fravær

Når du har fått plass på treningsgruppe forventes det at du prioriterer å møte opp. Ved mye fravær vil vi ikke ha tilstrekkelig grunnlag til å vurdere aktuelle tiltak å henvise videre til. Det er likevel ikke nødvendig å gi beskjed ved fravær, og du vil heller ikke få gebyr for manglende oppmøte selv om dette står beskrevet i SMS-påminnelsen.

Henvisning til spesialisert rehabilitering

For å kunne henvises til spesialisert rehabilitering er det visse kriterier som må være tilfredsstilt, deriblandt at det må ha vært forsøkt andre konservative behandlingstiltak uten at behandlingsmålet er nådd. Dette kan innebære oppfølging/kurs i regi av primærhelsetjenesten, for eksempel ved frisklivssentral, eller andre tilsvarende tilbud.
Dersom ingenting annet er forsøkt vil du i første omgang kunne få hjelp og veiledning av fysioterapeut til å finne aktuelle tilbud i primærhelsetjenesten.

Dersom du tidligere har hatt rehabiliteringsopphold for sykelig overvekt, eller gjennomgått kirurgisk behandling, må eventuell ny henvisning til rehabilitering vurderes av regionalt kompetansesenter for overvekt ved OUS Aker sykehus.

Kontakt

Relevante behandlinger