Pasientkurs

Starthjelpskurs for foreldre som har fått et barn med nedsatt funksjonsevne

Starthjelpskurset er et tilbud til foreldre som nylig har fått et barn med nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for tett oppfølging fra ulike instanser i hjelpeapparatet. Kurset holdes av seksjon barne- og ungdomshabilitering.

7.
oktober
2024
4 dager
  1. 07. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  2. 08. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  3. 28. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  4. 29. okt. 2024, 08:30 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 07. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  2. 08. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  3. 28. okt. 2024, 08:30 - 15:00
  4. 29. okt. 2024, 08:30 - 15:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Målgruppen for kurset er foreldre som har barn fra 0 til 6 år med funksjonsnedsettelse.

Å få et barn med funksjonsnedsettelse vil påvirke hele familien, og foreldrenes omsorgsoppgave vil bli annerledes. Alle familier har ulike behov i en slik livssituasjon, men for de aller fleste foreldre vil det være behov for ny kunnskap og et ønske om å møte andre i en lignende situasjon.

På kurset vil foreldrene få mulighet til å lære mer om sin nye hverdag gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i lignende situasjon. Foredragene vil foregå på norsk.

Starthjelp er et nasjonalt lærings-og mestringstilbud som er utviklet med støtte av Nasjonalt kompetansesenter for Læring og mestring. Starthjelp tilbudet i Østfold er et samarbeide mellom seksjon barne-og ungdomshabilitering Sykehuset Østfold, Sarpsborg kommune og brukerrepresentanter. 

Pris

Tilbudet er gratis, inklusive enkel lunsj.

Opplæringspenger 

Yrkesaktive foreldre kan få opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagen og foreldre med lengre reisevei enn 10 km har rett til kjøregodtgjørelse fra Patientreiser.

Program                

Kursdag 1: "Hjelpeapparatet rundt oss" 

Kursdag 2: "Familie og nettverk" 

Kursdag 3: "Samspill med barnet" 

Kursdag 4: "Håp og mestring" 

Parkering

Det er en stor parkeringsplass ved siden av administrasjonsbygget. En for besøkende og en for ansatte. Følg skiltene til parkering for besøkende/mammografiscreening.
Parkering - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Kontakt