Pasientkurs

Sosiale rettigheter - Kurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Dette er et 2 timers kurs om de ulike rettigheter du har som foreldre til et barn med nedsatt funksjonsevne, og arrangeres av habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Tid og sted

Når

Dette kurset ble avholdt 23. januar 2024. Ny dato er foreløpig ikke bestemt.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Hvor

Sarpsborgklinikken

Kurset retter seg mot foreldre til barn som har vært til utredning ved seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) og barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk BUPP, samt foreldre til barn med kronisk sykdom som er i kontakt med barneavdelingen på Sykehuset Østfold Kalnes.

Det vil bli gitt informasjon om stønader og tjenester foreldre kan ha rett til å søke fra NAV trygd eller kommunen, for eksempel hjelpestønad, grunnstønad, utvidet rett til omsorgspenger, opplæringspenger, pleiepenger, reisegodtgjørelse, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, individuell plan og ledsagerbevis.

Kontakt