Fagkurs

Psykiske lidelser hos personer med psykisk utviklingshemming

Personer med psykisk utviklingshemming har en forhøyet risiko for psykisk uhelse og psykiske lidelser. Bistandsytere og fagpersoner inviteres til dagskurs om dette tema.

Passert
28.
oktober
2022
  1. 28. okt. 2022, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 28. okt. 2022, 10:00 - 14:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Påmelding via Kompetansebroen

Frist for påmelding: 24. okt. 2022
Seksjon voksenhabilitering inviterer til dagskurs for bistandsytere og fagpersoner. 
Personer med psykisk utviklingshemming har en forhøyet risiko for psykisk uhelse og psykiske lidelser. Dette kurset gir en kort innføring i dette temaet.

Maks antall deltakere

20

Pris

Kroner 250. Faktura ettersendes

Servering

Enkel lunsj. Si fra ved påmelding om eventuelt behov for tilrettelagt kost.

Forelesere

Psykologspesialist Sigurbjørg Palsdottir og overlege Bente Lise Arvesen 

Program

Program
09.30-10.00 Registrering og kaffe/te.
10.00-10.45 Generelt om psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser.
11.00- 11.45 Angstlidelser og depresjon.
11.45-12.15 Lunsj.
12.15 - 13.00 Alvorlig psykisk lidelse, psykose og bipolar lidelse
13.15 - 14.00 Hva gjør vi? Seksjon voksenhabiliterings rolle i utredning og oppfølging av psykiske lidelser.
Kontakt