Pasientkurs

Informasjonsmøte sykelig overvekt - livsstilsendring

Informasjonskurs til deg som har fått henvisning til overvektspoliklinikken.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Arrangør

På informasjonsmøtet blir du bedre kjent med overvektspoliklinikken og hvem som jobber der. Nedenfor finner du informasjon om noe av de vi gjennomgår på informasjonsmøtet.

Temaer for dagen

Sykelig overvekt

Årsaker
 • Oftest sammensatte, sjelden kun én grunn
 • Arv/miljø
 • Sykdommer
 • Medisiner – sult, metthet, metabolisme
 • Psykologiske faktorer
 • Andre faktorer
Ubalanse mellom inntak og forbruk av energi.

Mål

Vårt mål:
Vektnedgang med minst 10 prosent, alternativt minst 15 prosent fra utgangsvekt for å oppnå helsefremmende effekt. Gjenopprette balanse mellom inntak og forbruk av energi.
 
Dine mål: ?

Verktøy for å nå målet

 • Kunnskap om hvordan kroppen fungerer og hva den trenger
 • Hensiktsmessig kosthold
 • Regelmessig fysisk aktivitet
 • Mestringsevne; forandring og utholdenhet
 • Følge med på effekt av ulike tiltak

Vårt bidrag

 • Individuell veiledning
 • Kosthold
 • Aktivitet
 • Mestring
 • Medikamentell behandling mot fedme
 • Livsstilsendringsbehandling i gruppe
 • Psykologvurdering
 • Psykologbehandling i gruppe - pilot
 • Treningsgruppe
 • Rehabiliteringsopphold
 • Bariatrisk kirurgi

Ditt bidrag

 • Hyppige små måltider og mellommåltider
 • Unngå overspising, for sjeldne måltider og for stort alkoholinntak
 • Regelmessig fysisk aktivitet helst 30-60 min/dag
 • Kontrollere vekt - gjerne 1 gang per uke
 • Passe på hva som gir vektnedgang

Hva skjer videre?

 • Tenk over deres behandlingsmål og hva som kan kreves av deg for å oppnå det
 • Fyll ut skjemaer og send inn til poliklinikken
 • Time får du når vi har mottatt dine skjemaer
 • Møt opp til tverrfaglig konsultasjon

Du vil også få informasjon om hvilke skjemaer som skal fylles ut, biobank, kostregistrering og sosionomtjenesten.

Sosionom

Vår sosionom Christian Larsen kan bidra med veiledning innenfor:
 
 • sykepenger / bistand fra NAV
 • Behandlingsdager
 • Kjøregodtgjørelse
 • Frikort m.m
 
Sosionomen kan kontaktes for direkte bistand over telefon eller for å sette opp timeavtaler. Telefon: 47 67 22 49. 

Relevante behandlinger