Overvektspoliklinikken

Overvektspoliklinikken holder til i Sykehuset Østfold Moss og har senter for sykelig overvekt ved Aker Universitetssykehus som sitt regionale kompetansesenter. I tråd med nasjonale retningslinjer kan voksne pasienter (≥18 år) med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og alvorlig fedme, dvs. BMI ≥40, eller BMI ≥35 samt vektrelaterte følgesykdommer, henvises til overvektspoliklinikken.

 • Tverrfaglige vurderinger av henviste pasienter (hos klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, psykolog, sykepleier og lege)

 • Startkurs i samarbeid med LMS (Lærings- og mestringssenteret) ved Sykehuset Østfold

 • Individuelle konsultasjoner hos samtlige faggrupper i teamet samt sosionom

 • Gruppetilbud for pasienter som ikke ønsker eller er aktuelle for kirurgisk behandling

 • Bariatrisk kirurgi i samarbeid med kirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold samt regionalt Senter for sykelig overvekt ved Aker Universitetssykehus.

 • Henvisning til rehabiliteringsopphold for behandling av sykelig overvekt

I tillegg til utredning, behandling samt oppfølging av pasienter kommer overvektspoliklinikken også til å drive med forskning innen behandling av sykelig overvekt for å opprettholde pasientsikkerhet og kvalitetssikring.

Når pasienter med alvorlig fedme, innen rimelig tid, ikke har oppnådd behandlingsmål i primærhelsetjenesten kan man vurdere å henvise pasienten til spesialisthelsetjenesten.

Pasienter som kan henvises til overvektspoliklinikken er:

 • Pasienter med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og BMI ≥40.
 • Pasienter med BMI ≥35 med alvorlig vektrelaterte tilleggssykdom (diabetes type 2, høyt blodtrykk, søvnapné, hjertekarsykdom eller artrose)

NB. Kun voksne pasienter (≥18 år) kan henvises til overvektspoliklinikken.

Pasienter med vesentlig redusert helserelatert livskvalitet og BMI ≥40 samt pasienter med BMI ≥35 med alvorlig vektrelaterte tilleggssykdom har rett til prioritert helsehjelp ved overvektspoliklinikken innen 52 uker.

Ved bl.a. BMI >50, spiseforstyrrelse, ung alder, tilleggssykdommer eller komplikasjoner til tilleggssykdommer kan høyere prioritet og kortere frist vurderes.

For pasienter som ønsker kirurgisk behandling for sykelig fedme (bariatrisk kirurgi) gjelder følgende:

Aktuelle kandidater er personer med sykelig fedme (BMI ≥40 eller BMI ≥35 med vektrelatert tilleggssykdom).
Det kreves at pasienten er villig til å gjennomføre livsstilsendringer.

I samarbeid med fastlegen skal pasienten gjøre konkrete forsøk på endring i levevaner i minst ett halvt år før henvisning til spesialisthelsetjenesten, hvilke skal spesifiseres i henvisning.

Bariatrisk kirurgi egner seg ikke for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, kognitiv dysfunksjon og misbruksproblematikk.
Veiledende aldersgrense for bariatrisk kirurgi er 18-60 år.
Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

Referenser: Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinjer ”Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne”. Helsedirektoratets Prioriteringsveileder for sykelig overvekt

Kontakt

Postadresse

Postboks 300 1714 Grålum

Slik finner du fram

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Moss

Peer Gynts vei 78

1535 Moss

Kurs og møter

 • Bariatrisk kirurgi
  Overvektspoliklinikken ved Sykehuset Østfold Moss holder kursdag om bariatrisk kirurgi. Dette er en kursdag for pasienter som allerede er henvist til overvektspoliklinikken og som underveis i behandlingsforløpet bestemmer seg for kirurgi. Kurset er også for de pasienter som er usikre på behandlingsvalg og som har behov for mer informasjon om tema.
  Bariatrisk kirurgi
  30.
  mai
  2024
 • Informasjonsmøte sykelig overvekt - livsstilsendring
  Informasjonskurs til deg som har fått henvisning til overvektspoliklinikken.
  Informasjonsmøte sykelig overvekt - livsstilsendring
  Dato kommer