Pasientkurs

Temadag - Fysisk aktivitet, trening og ernæring for personer med kreft

På temadagen lærer personer med kreft og deres pårørende om fysisk aktivitet og ernæring ved en kreftdiagnose. Her vil kursdeltakerne møte fagpersoner med mye kunnskap om disse temaene. Tilbudet gjelder de som allerede går til behandling ved sykehuset.

18.
juni
2024
  1. 18. jun. 2024, 13:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 18. jun. 2024, 13:00 - 15:30

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumsal 2. Møt opp ved Narvesen kiosk, senest kl. 12.45. Kursleder møter deltakerne der.

Det er kun pasienter som allerede går til behandling ved sykehuset og deres pårørende, som får tilbud om å være med på temadagen. Det er behandler som henviser pasienten. 

Mange kan bli mindre aktive enn tidligere når de får en kreftdiagnose. Det kan være ulik årsak til dette. Noen kjenner kanskje at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller tror at mye hvile er det beste når man er under behandling. Men fysisk aktivitet og trening kan være en god hjelp på veien for å mestre hverdagen som kreftpasient. Det handler om å finne energibalansen - en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Personer med kreft kan også oppleve ulike ernæringsutfordringer. Ernæring er noe mange er opptatt av og søker mer kunnskap om.  

Kreftavdelingen ved sykehuset har sett at dette er temaer som berører mange med kreft, og ønsker derfor å tilby en temadag til sine pasienter og deres pårørende. 

Pris

Egenandel

Parkering 

Parkering - Sykehuset Østfold HF (sykehuset-ostfold.no)