Pasientkurs

Informasjonsdag - Fysisk aktivitet for pasienter med kreft

På informasjonsdagen lærer personer med kreft og deres pårørende om fysisk aktivitet ved en kreftdiagnose. Her vil kursdeltakerne møte fagpersoner med mye kunnskap om tema. Tilbudet gjelder de som allerede går til behandling ved sykehuset.

Tid og sted

Når

Informasjonsdagen holdes en gang i måneden, kl. 13.00-15.30.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Hvor

Sykehuset Østfold Kalnes
Plenumsal 1

Det er kun pasienter som allerede går til behandling ved sykehuset og deres pårørende, som får tilbud om å være med på informasjonsdagen. Det er behandler som henviser pasienten. 

Mange kan bli mindre aktive enn tidligere når de får en kreftdiagnose. Det kan være ulik årsak til dette. Noen kjenner kanskje at den fysiske kapasiteten er dårligere enn før eller tror at mye hvile er det beste når man er under behandling. Men fysisk aktivitet og trening kan være en god hjelp på veien for å mestre hverdagen som kreftpasient. Det handler om å finne energibalansen - en god balanse mellom aktivitet og hvile. 

Kreftavdelingen ved sykehuset har sett at dette er et tema som berører mange med kreft, og ønsker derfor å tilby en informasjonsdag til sine pasienter og deres pårørende. 

Pris

Egenandel

Parkering 

Parkering - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)