Pasientkurs

Tourette syndrom - Foreldregruppe

Foreldregruppe for foreldre til barn med Tourette-syndrom. Det gis informasjon om diagnosen, former for behandling og sosiale rettigheter. Det er rom for erfaringsutveksling og det vil også være innlegg fra et brukerperspektiv.

5.
september
2024
2 dager
  1. 05. sep. 2024, 09:00 - 14:30
  2. 12. sep. 2024, 09:00 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 05. sep. 2024, 09:00 - 14:30
  2. 12. sep. 2024, 09:00 - 14:30

Arrangør

Hvor

Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk
Ilaveien 127
1615 Fredrikstad
I kantinen.

Foreldrene henvises til Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, fra lokal BUPP. Barnet må være diagnostisert med Tourette syndrom.  

Varighet

Foreldregruppen går over 2 dager fra kl. 09.00-14.30.

Opplæringspenger

Yrkesaktive foreldre kan søke om opplæringspenger (kompensasjon fra NAV for fravær fra jobb) for kursdagene. Foreldre med lengre reisevei enn 10 km kan ha rett til kjøregodtgjørelse fra Pasientreiser.        

Annet

I etterkant av de to dagene blir det tilbudt en individuell samtale med barnet og foreldrene. Her vil fokuset være psykoedukasjon/opplæring til barnet om en diagnose, samt at det kartlegges om det er aktuelt for dette barnet med HRT (tics-kontrollerende) trening.   

Det tilbys også en egen kursdag for barnets lærere. Max to lærere pr. barn.      

Kontakt